Istoria Corjeuti

Prima atestare documentară a satului Corjeuţi din ţinutul Hotin datează din anul 1618. La 1620 Corjeuţi se afla în stăpînirea marelui boier Coste Bucioc. În 1654 după un proces de judecată satul este întărit de către Gheorghe Ştefan voievod lui Andreiaş, fost mare medelnicer. La 1661 Radu stolnicul, un urmaş al lui  Andreiaş, lăsa moştenire moşia Corjeuţi, soţiei sale, Elena. Aceasta din urmă, se învoieşte în 1692 cu ginerii ei, Preda Palade şi Gheorghe Moţoc pentru a stăpîni în două toate moşiile, printre care şi satul Corjeuţi. Mai tîrziu satele au fost totuşi împărţite, deoarece în 1713 Agafiţa, sora lui Preda Palade stolnicul, dăruieşte ginerelui său, Ioan Neniul spătar jumătate din Corjeuţi.